windows Server

windows Server

หมวดหมู่
ปี
อุปกรณ์

Microsoft Windows Server 2012 มาตรฐาน

$ 464.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Microsoft Windows Server 2008 มาตรฐาน

$ 348.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server 2022, 1 ผู้ใช้ CAL

$ 38.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server Datacenter ฮิต

$ 5,539.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server 2019 Standard Core Licenses

$ 104.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

ตัวเชื่อมต่อภายนอกของบริการเดสก์ท็อประยะไกลของ Windows Server 2019

$ 3,314.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server 2019 Remote Desktop Services Device CAL

$ 144.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

เซิร์ฟเวอร์ Windows มาตรฐาน 2016

$ 439.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server 2012 Essentials

$ 244.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server Datacenter ฮิต R2012

$ 1,079.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server 2012 R2 Essentials

$ 224.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Windows Server มาตรฐานฮิต R2012

$ 464.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Microsoft Windows Server 2016 สิ่งจำเป็น

$ 244.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต

Microsoft Windows Server 2016 Datacenter

$ 2,794.99 เหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดได้ทันที

ประกันชีวิต